Zaščita zdravja noseče delavke

Strah noseče matere pred negativnim vplivom okolja na delovnem mestu na njeno zdravje in zdravje otroka, je lahko mnogokrat upravičen. Preverite, kako je področje uredila naša zakonodaja v nadaljevanju prispevka.

 

Varovanje zdravja nosečnic na delovnem mestu ureja Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile, in doječih delavk, ki je bil objavljen v UL RS št. 62/2015, dne 28. 8. 2015, stran 7436, Pravilnik št. 2596.

 

Delodajalec mora za vsa dela, kjer obstaja tveganje za negativen vpliv na zdravje nosečnic, v okviru ocene tveganja izvesti ustrezne varnostne ukrepe. Posebej negativen vpliv ima nočno delo, nadurno delo in podzemno delo. Obveznost delodajalca, da izvede varnostne ukrepe za nosečnice, nastane z dnem prejema zdravniškega potrdila o nosečnosti zaposlene ženske, ki ga ženska pridobi pri osebnem pooblaščenem ginekologu.

Zato je izjemnega pomena, če sumite, da so delovni pogoji in delovno okolje za vaše zdravje in zdravje otroka nevarni, da čimprej dvignete pisno zdravniško potrdilo o nosečnosti pri svojem ginekologu in ga posredujete delodajalcu. Delodajalec mora reagirati takoj in izvesti ukrepe v sodelovanju s pooblaščenim zdravnikom na osnovi zdravniškega potrdila. Splošna prepoved velja izpostavljenosti hiperbarni atmosferi, toksoplazmi, določenim virusom, svincu in njegovim spojinam …

Delavka ima tudi pravico do plačane odsotnosti z dela za čas tistih preventivnih pregledov v zvezi z nosečnostjo, ki jih ni mogoče opraviti zunaj delovnega časa.

 

Vir: UL RS št. 62/2015

 

Morda vas zanima tudi:

Kako poteka nosečnost ali Priznanje očetovstva ali Nasilje nad nosečnico ali Test pred splavom