Priznanje, dokazovanje očetovstva

Za očeta otroka, rojenega v zakonski zvezi ali v dobi tristo dni po prenehanju zakonske zveze, velja mož otrokove matere.

V zunajzakonski zvezi mora oče izreči potrditev očetovstva na Upravni enoti ali Centru za socialno delo (CSD) (Enota za pomoč posamezniku in družini) ali v javni listini ali v oporoki. Partnerja, bodoči oče in mama, lahko to uredita že pred samim porodom ali takoj po porodu, po Zakonu o osebnem imenu pa najkasneje v 30-ih dneh po rojstvu otroka. Pomembno je, da prideta oba partnerja skupaj na Upravno enoto ali CSD. V kolikor nista prisotna oba, mama in oče, se ta obveznost ne more urediti. Priznanje očetovstva velja in se vpiše v matično knjigo samo, če se s tem priznanjem strinja otrokova mati. Očetovstvo lahko prizna oseba, ki je razsodna in stara najmanj petnajst let. Priznanje očetovstva velja in se vpiše v matični register samo, če se s tem priznanjem strinja otrokova mati, ki jo matičar o tem obvesti.

V primeru nepriznavanja očetovstva lahko mama sproži postopek dokazovanja očetovstva po sodni poti. Mama otroka na Upravni enoti naznani ime očeta. Upravna enota povabi očeta, da potrdi očetovstvo. V kolikor se oče ne odzove na povabilo, dobi mama potrdilo o očetovi neodzivnosti. S tem potrdilom lahko mama začne dokazovanje očetovstva po sodni poti. Če oče tudi v tem postopku ne prizna očetovstva, sodišče odredi analizo DNK.  Če analiza DNK potrdi očetovstvo, oče nosi vse sodne stroške in stroške DNK analize. Brezposelne ženske in ženske z nizkimi dohodki lahko zaprosijo na CSD za brezplačno pravno pomoč.

Če se oče in mama ne moreta dogovoriti glede otrokovega imena in priimka, se v postopek vključi CSD. Če se mati ne strinja s tem priznanjem ali če ne da izjave v enem mesecu po prejemu obvestila, lahko tisti, ki je priznal otroka za svojega, vloži pri sodišču tožbo na ugotovitev, da je on otrokov oče. Tožba se lahko vloži v enem letu po prejemu obvestila, da se mati ne strinja s priznanjem očetovstva, vendar le v petih letih po rojstvu otroka.

 

Izpodbijanje očetovstva

Mož lahko izpodbija očetovstvo otroka, ki ga je rodila njegova žena v zakonski zvezi ali pred pretekom 300 dni od prenehanja zakonske zveze, če misli, da ni njegov oče. Tožbo mora vložiti v enem letu od tedaj, ko je zvedel za okoliščine, ki vzbujajo sum, da otrok ni njegov, vendar najkasneje pet let po rojstvu otroka.

 

Vir: eUprava in CSD

 

Morda te zanima tudi: 

Noseča študentka ali Moški in splav ali Test pred splavom