V zunajzakonski zvezi mora oče izreči potrditev očetovstva na Upravni enoti ali Centru za socialno delo (CSD) (Enota za pomoč posamezniku in družini) ali v javni listini ali v oporoki. Partnerja, bodoči oče in mama, lahko to uredita že pred samim porodom ali takoj po porodu, po Zakonu o osebnem imenu pa najkasneje v 30-ih dneh po rojstvu otroka. Pomembno je, da prideta oba partnerja skupaj na Upravno enoto ali CSD. V kolikor nista prisotna oba, mama in oče, se ta obveznost ne more urediti. Očetovstvo lahko prizna oseba, ki je razsodna in stara najmanj petnajst let. Priznanje očetovstva velja in se vpiše v matični register samo, če se s tem priznanjem strinja otrokova mati, ki jo matičar o tem obvesti.

V primeru nepriznavanja očetovstva lahko mama sproži postopek dokazovanja očetovstva po sodni poti. Mama otroka na Upravni enoti naznani ime očeta. Upravna enota povabi očeta, da potrdi očetovstvo. V kolikor se oče ne odzove na povabilo, dobi mama potrdilo o očetovi neodzivnosti. S tem potrdilom lahko mama začne dokazovanje očetovstva po sodni poti. Če oče tudi v tem postopku ne prizna očetovstva, sodišče odredi analizo DNK.  Če analiza DNK potrdi očetovstvo, oče nosi vse sodne stroške in stroške DNK analize. Brezposelne ženske in ženske z nizkimi dohodki lahko zaprosijo na CSD za brezplačno pravno pomoč.

Če se oče in mama ne moreta dogovoriti glede otrokovega imena in priimka, se v postopek vključi CSD. Če se mati ne strinja s tem priznanjem ali če ne da izjave v enem mesecu po prejemu obvestila, lahko tisti, ki je priznal otroka za svojega, vloži pri sodišču tožbo na ugotovitev, da je on otrokov oče. Tožba se lahko vloži v enem letu po prejemu obvestila, da se mati ne strinja s priznanjem očetovstva, vendar le v petih letih po rojstvu otroka.

Vir: eUprava in CSD

 

Morda te zanima tudi: 

Noseča študentka ali Moški in splav ali Test pred splavom