Socialne pravice nosečnic

Obstajajo različna izhodišča za pridobivanje socialnih pravic, za čas tako imenovanega porodniškega dopusta. Materinski dopust nastopi 28 dni pred predvidenim datumom poroda (PDP). Potrdilo mora izdati ginekolog.

Osnova za izračun posamezne vrste starševskega nadomestila je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve prve vloge za eno od vrst starševskega dopusta, kar je na primer: plača, nadomestilo plače kot na primer bolniško nadomestilo, nadomestilo za nego otroka oziroma družinskega člana, starševsko nadomestilo, nadomestilo za brezposelnost, denarna pomoč v času brezposelnosti.

Kdo ima pravico do starševskega nadomestila?

  • Tiste osebe, ki imajo pravico do starševskega dopusta in so bile zavarovane po tem zakonu pred dnevom nastopa posamezne vrste starševskega dopusta;
  • osebe, ki nimajo pravice do starševskega dopusta, če so bile zavarovane po tem zakonu najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih pred uveljavljanjem pravice do starševskega nadomestila;

Upravičenci do starševskega nadomestila, ki nimajo pravice do starševskega dopusta, so v času prejemanja starševskega nadomestila obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, zavarovani za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo. Upravičenci so tudi zdravstveno zavarovani za primer bolezni in poškodbe zunaj dela, in sicer za plačilo zdravstvenih storitev, za povračilo potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino.

Tudi upravičenci do starševskega nadomestila, ki jim je prenehalo delovno razmerje v času trajanja starševskega dopusta, so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, obvezno zdravstveno zavarovani ter zavarovani za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo.

Pravica do starševskega nadomestila izključuje prejemanje drugih nadomestil po predpisih, ki urejajo zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti ter plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in prejemanje delnega plačila za izgubljeni dohodek po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Povezava do vlog: https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/druzina-otroci-zakonska-zveza/pravice-prejemki-druzine/starsevski-dopust.html

Ali si zaradi nepričakovane nosečnosti in dvoma v zadregi? Se bojiš povprašati na pristojnem centru za socialno delo po svojih pravicah?

Piši nam preko kontakt@zenskaodlocitev.si  Pomagali ti bomo poiskati odgovore.

 

 

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vir: Center za socialno delo Ljubljana

 

Morda te zanima tudi:

Priznanje očetovstva ali Kako poteka nosečnost ali Pravice noseče študentke ali Test pred splavom