VARSTVO PODATKOV

1. O varovanju podatkov

Splošne informacije

Naslednji zapisi dajejo preprost pregled nad tem, kaj se zgodi z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete našo spletno stran. Osebni podatki so vsi podatki, ki vas osebno identificirajo. Podrobne informacije o varstvu podatkov najdete v našem Pravilniku o varovanju podatkov, navedenem v tem besedilu v nadaljevanju.

Zbiranje podatkov na naši spletni strani

Kdo je odgovoren za zbiranje podatkov na tej spletni strani?

Obdelavo podatkov na tej spletni strani opravlja upravljalec spletne strani. Upravljalčeve kontaktne podatke lahko najdete v impressumu te spletne strani.

Kako zbiramo vaše podatke?

Vaši podatki bodo zbrani na tak način, da nam jih vi sami sporočite. To so lahko npr. podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec na naši strani.

Drugi podatki se samodejno zbirajo ob vašem obisku našega spletnega mesta preko naših informacijskih sistemov. To so predvsem tehnični podatki (na primer spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas dostopa na spletno stran). Zbiranje teh podatkov je samodejno, takoj ko vstopite na našo spletno stran.

Za kaj uporabljamo vaše podatke?

Del podatkov se zbira zato, da se zagotovi brezhibno delovanje spletne strani. Drugi podatki se lahko uporabijo za analizo vedenja uporabnika spletne strani.

Katere pravice imate glede svojih podatkov?

Kadarkoli imate pravico do brezplačnih informacij o izvoru, prejemniku in namenu vaših shranjenih osebnih podatkov. Prav tako imate pravico zahtevati popravek, blokiranje ali brisanje teh podatkov. V ta namen in za nadaljnja vprašanja o varstvu podatkov nas lahko kadarkoli pokličete na kontakt naveden v impressumu. Poleg tega imate pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Orodja za analizo in orodja tretjih oseb

Ko obiščete našo spletno stran, se lahko vaše vedenje deskanja po spletni strani statistično ovrednoti. To se zgodi predvsem s piškotki in s tako imenovanimi analiznimi programi. Analiza vašega deskanja je po pravilu anonimna; obnašanja deskanja ni mogoče izslediti nazaj k vam. Tej analizi lahko nasprotujete ali jo preprečite z neuporabo določenih orodij. Podrobnosti najdete v našem Pravilniku o zasebnosti pod naslovom “Moduli tretjih oseb in orodja za analizo”.?

2. Splošne in obvezne informacije

Pravilnik o zasebnosti

Upravljalec teh strani zelo skrbno varuje vaše osebne podatke in ceni vašo zasebnost. Vaše osebne podatke obravnavamo zaupno in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov in s tem pravilnikom o zasebnosti.

Ta Pravilnik o zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Vse naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo in vaši osebni podatki so varovani v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list EU, L, št. 119/1 z dne 4. 5. 2016, str. 1–88) – v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba oz. GDPR in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

Pravilnik o zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami, ki jih upravljalec dobi od vas, kadar obiščete in uporabite spletno mesto ali mu jih posredujete na drug način (po klasični pošti).

Če uporabljate to spletno mesto, bodo zbrani različni osebni podatki. Osebni podatki so podatki, ki vas osebno identificirajo. Pravilnik o zasebnosti pojasnjuje, katere podatke zbiramo in za kaj jih uporabljamo. Pojasnjuje tudi, kako in za kakšen namen se to zgodi.

Upoštevajte, da lahko prenos podatkov prek interneta (na primer pri komunikaciji prek e-pošte) vsebuje varnostne ranljivosti. Popolno varovanje podatkov pred dostopom  tretjih oseb ni mogoče. Vsak uporabnik interneta je namreč tudi sam dolžan poskrbeti za ustrezno varnost in zaščito gesel na svojih elektronskih napravah, ki jih uporablja pri deskanju po internetu in komunikaciji s to spletno stranjo. Upravljalec spletne strani ne more garantirati za varnost uporabnikovih elektronskih naprav, ki so v lasti uporabnika, in na njih shranjenih osebnih podatkov uporabnika.

Odgovorni organ 

Odgovoren za obdelavo podatkov na spletnem portalu je:

Biser – zavod za svetovanje, spremljanje, izobraževanje in pomoč osebam v stiski Maribor

Strossmayerjeva ulica 17, 2000 Maribor

e-mail: info@zavod-biser.si

tel: 064 277 795

Privolitev mladoletne osebe v zvezi s storitvami informacijske družbe

 Mladoletne osebe do 16 let ne bi smele posredovati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani ali drugače brez dovoljenja (privolitve ali odobritve) nosilca starševske odgovornosti za otroka (enega od staršev ali skrbnikov). Ponudnik ne bo nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov od oseb, za katere bi bil seznanjen, da so mladoletne (mlajše od 16 let), ali jih kakor koli uporabil ali jih razkril tretji nepooblaščeni stranki brez dovoljenja nosilca starševske odgovornosti za otroka. Navedeno ne vpliva na splošno pogodbeno pravo držav članic, kot so pravila o veljavnosti, oblikovanju ali učinku pogodbe v zvezi z otrokom.

Ponudnik si ob upoštevanju razpoložljive tehnologije v takih primerih razumno prizadeva za preveritev, ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka dal ali odobril privolitev.

Pravice posameznika glede obdelave podatkov

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrnete na nas. Pišite nam na info@zavod-biser.si. Na podlagi vaše zahteve vas bomo obvestili – pisno in v skladu s predpisi.

Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave imate kot posameznik, na podlagi predpisov, naslednje pravice:

Pravica do preklica privolitve:

Veliko operacij obdelave podatkov je možno samo z vašim izrecnim soglasjem. Obstoječo privolitev lahko kadarkoli prekličete. Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu na e-mail: info@zavod-biser.si.

Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da upravljavec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi.

Pravica dostopa do osebnih podatkov:

Kot posameznik imate pravico od upravljavca osebnih podatkov dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene informacije (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s členom 15 GDPR);

Pravica do popravka osebnih podatkov:

Kot posameznik imate pravico doseči, da upravljalec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«):

Kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, ponudnik pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

(a) podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,

(b) če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,

(c) če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,

(d) podatki so bili obdelani nezakonito,

(e) podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za upravljalca,

(f) podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe.

Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku člena 17 GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov;

Pravica do omejitve obdelave:

Kot posameznik imate pravico doseči, da upravljalec omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov:

(a) če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki ponudniku omogoča preveriti točnost podatkov,

(b) obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe,

(c) upravljalec podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,

(d) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljalca prevladajo nad vašimi razlogi;

Pravica do prenosljivosti podatkov:

Kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali upravljalcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas upravljalec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar:

(a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in

(b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo;

Pravica do ugovora obdelavi:

Kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene ponudniku (točka (e) člena 6 (1) GDPR) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljalec ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) GDPR), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; upravljalec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.

Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa;

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.

Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki, na upravljalčev elektronski naslov: info@zavod-biser.si.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je upravljalec o tem dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je upravljalec o kršitvi dolžan obvestiti policijo in/ali pristojno tožilstvo.

V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, je upravljalec dolžan o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti posameznike, na katerega se osebni podatki nanašajo. Obvestilo posamezniku mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.

Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu. Z uporabo teh spletnih strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti.

SSL ali TLS šifriranje

Ta spletna stran zaradi varnosti in zaščite prenosa zaupne vsebine, kot so naročila ali zahteve, ki nam jih pošljete kot operaterju spletnega mesta, uporablja SSL ali TLS šifriranje. Šifrirano povezavo lahko prepoznate tako, da spremenite naslovno vrstico brskalnika iz »http: //« v »https: //« in simbola za zaklepanje v liniji brskalnika.

Če je šifriranje SSL ali TLS omogočeno, podatkov, ki nam jih pošljete, ne morejo brati tretje osebe.

Več o SSL/TLS šifriranju

ESET Internet Security lahko poišče grožnje v komunikacijah, ki uporabljajo protokol SSL. Za komunikacije, zaščitene s protokolom SSL, lahko uporabite različne načine pregledovanja, na primer zaupanja vredna potrdila, neznana potrdila ali potrdila, ki so izključena iz preverjanja komunikacije, zaščitene s protokolom SSL.

Onemogoči filtriranje protokola SSL/TLS – če je filtriranje protokola onemogočeno, program ne pregleda komunikacij prek protokola SSL.

Način filtriranja protokola SSL/TLS je na voljo v teh možnostih:

Samodejni način – privzeti način, ki pregleda le primerne programe, kot so spletni brskalniki in e-poštni odjemalci. To lahko preglasite tako, da izberete programe, za katere naj bo pregledana komunikacija.

Interaktivni način – če vnesete novo spletno mesto, zaščiteno s protokolom SSL (z neznanim potrdilom), se prikaže pogovorno okno, v katerem lahko izberete dejanje. Ta način omogoča, da ustvarite seznam potrdil SSL/programov, overjenih s potrdilom SSL, ki bodo izključeni iz pregledovanja.

Način pravilnika – če želite pregledati vse komunikacije, zaščitene s protokolom SSL, razen komunikacij, zaščitenih s potrdili, ki so izključena iz preverjanja, izberite to možnost. Če je vzpostavljena nova komunikacija z neznanim, podpisanim potrdilom, o tem ne boste obveščeni, komunikacija pa bo filtrirana samodejno. Ko dostopate do strežnika s potrdilom brez zaupanja, ki je označeno kot zaupanja vredno (je na seznamu zaupanja vrednih potrdil), je komunikacija s strežnikom dovoljena, vsebina komunikacijskega kanala pa je filtrirana.

Seznam programov za filtriranje SSL – omogoča, da prilagodite delovanje programa ESET Internet Security za določene programe.

Seznam znanih potrdil – omogoča, da prilagodite delovanje programa ESET Internet Security za določena potrdila SSL.

Izključi komunikacijo, zaščiteno s potrdili za razširjeno preverjanje veljavnosti – ko je ta možnost omogočena, bo komunikacija s to vrsto potrdila SSL izključena iz preverjanja. Potrdila SSL za razširjeno preverjanje veljavnosti zagotavljajo, da si resnično ogledujete svoje spletno mesto in ne lažnega spletnega mesta, ki se zdi identično vašemu (običajno za goljufiva spletna mesta).

Blokiraj šifrirano komunikacijo, ki uporablja zastareli protokol SSL v2 – komunikacija, ki uporablja starejšo različico protokola SSL, bo samodejno blokirana.

Korensko potrdilo

Dodaj korensko potrdilo znanim brskalnikom – komunikacija SSL v brskalnikih ali e-poštnih odjemalcih bo delovala pravilno le, če je korensko potrdilo za ESET dodano na seznam znanih korenskih potrdil (založnikov). Ko je izbrana ta možnost, program ESET Internet Security korensko potrdilo za ESET samodejno doda znanim brskalnikom (na primer brskalnikoma Opera in Firefox). Pri brskalnikih, ki uporabljajo sistemsko shrambo potrdil, je potrdilo dodano samodejno (npr. v brskalniku Internet Explorer).

Če želite potrdilo uporabiti v nepodprtih brskalnikih, kliknite Ogled potrdila > Podrobnosti > Kopiraj v datoteko … ter ga nato ročno uvozite v brskalnik.

Veljavnost potrdil

Če potrdila ni mogoče preveriti s shrambo zaupanja vrednih overiteljev korenskih potrdil – v nekaterih primerih potrdila spletnega mesta ni mogoče preveriti s shrambo zaupanja vrednih overiteljev korenskih potrdil. To pomeni, da je potrdilo nekdo podpisal (na primer skrbnik spletnega strežnika ali majhno podjetje) in ga v nekaterih primerih lahko obravnavate kot zaupanja vredno. Večina velikih podjetij (na primer bank) uporablja potrdila, ki jih je podpisal zaupanja vreden overitelj korenskih potrdil. Če je izbrana možnost Vprašaj o veljavnosti potrdila (privzeto izbrana), mora uporabnik izbrati dejanje, ki se izvede, ko je vzpostavljena šifrirana komunikacija. Izberete lahko možnost Blokiraj komunikacijo, ki uporablja potrdilo in vedno prekinete šifrirane komunikacije s spletnimi mesti, ki uporabljajo nepreverjena potrdila.

Če potrdilo ni veljavno oz. je poškodovano – to pomeni, da je potrdilo poteklo ali pa ni bilo pravilno podpisano. V tem primeru priporočamo, da pustite možnost Blokiraj komunikacijo, ki uporablja potrdilo izbrano.

 

Nasprotovanje oglaševalskim poštam

Uporaba objavljenih kontaktnih informacij na naši spletni strani nikakor ni dovoljenje za pošiljanje nezaželenega in nenaročenega oglaševalskega in informativnega gradiva. Upravljavci te strani si izrecno pridržujejo pravico do pravnega dejanja v primeru nenaročenega pošiljanja oglaševalskih podatkov, na primer prek e-pošte z neželeno pošto.

3. Zbiranje podatkov na naši spletni strani

Piškotki

Spletne strani delno uporabljajo tako imenovane piškotke. Piškotki ne škodijo vašemu računalniku in ne vsebujejo virusov. Piškotki služijo, da bi bila naša ponudba prijaznejša, učinkovitejša in varnejša. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki so shranjene v računalniku in shranjene v brskalniku, so datoteke, ki se odlagajo na napravi uporabnika, s katero ta dostopa do spletnega portala. Z njimi se na uporabnikovi napravi hranijo unikatni podatki o uporabniku oziroma nastavitve, ki si jih je na posameznem spletnem mestu izbral. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Večina piškotkov, ki jih uporabljamo, so t.i. “sejni piškotki”. Na koncu vašega obiska bodo samodejno izbrisani. Drugi piškotki ostanejo shranjeni v vaši napravi, dokler jih ne izbrišete. Ti piškotki nam omogočajo, da ob naslednjem obisku ponovno prepoznjo vaš brskalnik.

Vaš brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o uporabi piškotkov in omogočite piškotke le za vsak primer posebej, aktivirate sprejem piškotkov za določene funkcije, ali izključujete splošno in samodejno brisanje piškotkov, ko zaprete brskalnik. Onemogočanje piškotkov lahko omeji funkcionalnost te spletne strani.

Upravitelj spletnega mesta ima legitimen interes za shranjevanje piškotkov za tehnično brezhibno in optimizirano zagotavljanje svojih storitev. Če so shranjeni drugi piškotki (na primer piškotki za analizo vedenja vašega deskanja), se bodo v tem pravilniku o zasebnosti obravnavali ločeno.

 Kaj piškotki počnejo?

Uporaba spletnih piškotkov je v spletni produkciji običajna in zaželena. Z njo je namreč omogočena višja raven storitev, kot so shranjevanje potrdila o registraciji, uporaba spletne trgovine, preprečevanje pretiranega prikazovanja oglasnih pasic in podobno. Brez uporabe piškotkov tudi ne bi bilo mogoče meriti obiskanosti spletnih strani. Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje do uporabnika prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je zaradi njih hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa je bolj učinkovito in prijazno.

Nekaj konkretnih primerov uporabe piškotkov:

 • za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede na pretekle obiske,
 • za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora in ponudbe ter njihove primerjave,
 • na delih spletnih mest, kjer je potrebna prijava, vas ohranimo prijavljene,
 • za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobilna naprava), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi,
 • za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter nenehno izboljšavo spletnih strani,
 • za delovanje določenih storitev so nujni (na primer spletne banke, spletne trgovine in druge oblike e-poslovanja …).

Kako upravljati piškotke?

Uporabnik v vsakem času ohranja popoln nadzor nad piškotki, saj jih lahko kadarkoli izbriše, omeji ali povsem onemogoči. Navodila, kako to stori, se med napravami razlikujejo in so na voljo na domači strani posameznega proizvajalca programske opreme. Vi torej odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na svoji napravi. Nastavitve zanje lahko nadzirate in spreminjate v svojem spletnem brskalniku:

Piškotki torej niso nič novega, vsi obiskovalci spletnih strani imamo na svojih računalnikih, tablicah, telefonih shranjenih že veliko piškotkov z različnih spletnih strani. Novo je zgolj to, da z zakonodajo (ZEKom-1) nastajajo spremembe pri obveščanju oziroma soglašanju obiskovalcev z njihovo uporabo. Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.

Odločitev je vaša, vendar imajo piškotki svoj namen

Na naši spletni strani uporabnikom ponujamo možnost, da se odločijo o sprejetju ali zavrnitvi piškotkov. Pri tem opozarjamo, da njihova izključitev lahko povzroči težave s stranjo, pretirano oglaševanje (ni namreč mogoče uveljaviti tako imenovane omejitve števila prikazov posameznega oglasa) in druge težave.

Če boste soglasje za piškotke dali, pa si boste kasneje premislili, boste morali ponastaviti svojo odločitev tako, da boste piškotke izbrisali (navodila, kako to storiti za vaš brskalnik, so objavljena na povezavi na tej strani zgoraj). Po izbrisu boste ponovno dobili obvestilo, ali želite piškotke.

Za kaj uporabljamo piškotke na naši spletni strani

Na naši spletni strani uporabljamo naslednje tipe piškotkov:

 • Sejni piškotki: Začasni ali sejni piškotki bodo odstranjeni iz računalnika, ko zaprete vaš brskalnik (npr Chrome ali Internet Explorer). Ti piškotki pomagajo izboljšati delovanje in uporabnost naše spletne strani. Na primer, omogočajo, da zaznamo, ali lahko vaš brskalnik zažene majhne spletne programe (imenovane »skripte«), ki zagotavljajo dodatne funkcionalnosti spletne strani ali omogočajo, da se spomnimo kakršnih koli preferenc, ki ste jih nastavili (kot na primer velikost črk ali nastavitev jezika).
 • Trajni piškotki: Trajni ali shranjeni piškotki ostanejo v računalniku, ko zaprete brskalnik. Spletna stran jih uporablja za shranjevanje informacij, na primer vpisno ime in geslo, tako da se ni treba vpisati vsakič, ko obiščete neko mesto. Trajni piškotki ostanejo v računalniku približno 6 mesecev.
 • Analitični piškotki tehnologije Google Analytics. Ti piškotki se uporabljajo za zbiranje informacij o tem, kako obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. Te informacije uporabljamo za pripravo poročil in so nam v pomoč pri izboljšavah uporabniškega vidika spletne strani. Piškotki zbirajo informacije v anonimni obliki, vključno s številom obiskovalcev spletne strani, od kje so obiskovalci prišli na to spletno stran in spletne stani, ki so jih obiskali. Nekateri piškotki, določeni za ta namen, se samodejno odstranijo iz naprave, ko zaprete svoj brskalnik. Drugi se lahko ohranijo do 24 mesecev od vašega zadnjega obiska naše spletne strani. Lahko se odpoveste sledenju Google Analytics z obiskom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Piškotki, ki so vezani na vtičnike (social media plug-in) družbenih omrežij in storitev: družbena omrežja omogočajo spletnim mestom, da v svojo vsebino integrirajo njihove produkte – tako lahko uporabniki delijo vsebine s svojimi prijatelji (različni gumbi, kot so všeč mi je, deli vsebino, priporoči …). Vtičniki uporabljajo piškotke, da lahko družbena omrežja identificirajo svoje člane, ko ti pridejo na spletno mesto z vtičnikom.

Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, ne zbirajo vaših osebnih podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati in ne morejo poškodovati vašega računalnika, tablice ali mobilnega telefona. Piškotki omogočajo delovanje našega spletnega mesta in nam pomagajo razumeti, katere informacije so najkoristnejši za obiskovalce.

Priglasitev

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da to spletno mesto nastavi piškotke na vašem računalniku ali mobilni napravi.

 Upravljanje in brisanje piškotkov

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev svojega brskalnika. Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom. Sledenju Google Analytics lahko onemogočite tudi na naslednji povezavi spodaj v razpredelnici.

Upoštevajte, da večina brskalnikov samodejno sprejme piškotke. To pomeni, da morate sami izbrisati ali blokirati piškotke, če nočete, da bi se uporabljali. Po zavrnitvi uporabe piškotkov boste lahko še vedno obiskovali naša spletna mesta, vendar nekatere funkcije morda ne bodo delovale pravilno. Navodila za brisanje ali zavračanje piškotkov ter dodatne splošne informacije o piškotkih so na voljo tudi na www.allaboutcookies.org. Če piškotkov za naše spletno mesto ne boste izbrisali ali zavrnili, se strinjate, da lahko shranimo tiste piškotke, ki jih niste izbrisali ali zavrnili, na vaš računalnik.

PiškotekOpisPovezava za onemogočanje/Več informacij o posebnem pravilniku o zasebnosti
Google Adwords ConversionS piškotki za sledenje orodja Google Adwords Conversion lahko preučimo, ali ste izvedli določena dejanja na naših spletnih mestih, potem ko ste videli ali kliknili na naš oglas, ki vam ga je ponudil iskalnik Google.https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=sl
Google AnalyticsZ orodjem Google Analytics analiziramo, kako delujejo naše oglaševalske akcije in kako uporabljate naše spletno mesto, da lahko izboljšamo uporabniško izkušnjo.https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Server log datoteke

Upravitelj strani samodejno zbira in hrani podatke v tako imenovanih server-log-datotekah, ki jih vaš spletni brskalnik samodejno pošlje na nas. To so:

 • vrsta in različica brskalnika
 • uporabljen operacijski sistem
 • URL napotitelja
 • ime gostitelja dostopnega računalnika
 • čas zahteve strežnika
 • IP naslov

Združitev teh podatkov z drugimi viri podatkov ne bo izvedena.

 Kontaktni obrazec

Če nam pošljete poizvedbe prek kontaktnega obrazca za stike, bodo vaši podatki iz kontaktnega, vključno s podatki za stik, ki ste jih tam navedli, shranjeni, da bi obdelali zahtevo in komunikacijo v primeru nadaljnjih vprašanj. Te informacije ne bomo posredovali brez vaše privolitve nikomur.

Vaše podatke ne bomo uporabili za nobene druge namene, ampak izključno za to, da vam bomo odgovorili na vaše sporočilo in vam nudili pomoč in svetovanje. Našo pomoč in svetovanje lahko kadarkoli zavrnete, zadostuje neformalno sporočilo po elektronski pošti na naslov: info@zavod.biser.si. Podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec, se hranijo za čas , ko vam nudimo svetovanje in pomoč, nato pa se izbrišejo.

4. Orodja za analizo in oglaševanje

 Google Analytics

Ta spletna stran uporablja funkcije storitve Google Analytics za spletno analitiko. Ponudnik je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA.

Google Analytics uporablja tako imenovane »piškotke«. To so besedilne datoteke, ki so shranjene v računalniku in omogočajo analizo uporabe spletne strani. Podatki, ki jih piškotek pridobi o vaši uporabi te spletne strani, se običajno prenašajo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo.

Piškotki storitve Google Analytics so shranjeni na podlagi člena 6, odstavek 1, lit. f DSGVO. Upravitelj spletnega mesta ima legitimen interes za analizo vedenja uporabnikov, da optimizira svojo spletno stran in njegovo oglaševanje.

 IP anonimizacija

Aktivirali smo IP anonimizacijo IP na tej spletni strani. Posledično bo vaš naslov IP v državah članicah Evropske unije ali drugih pogodbenih straneh Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru pred prenosom v Združene države anonimiziran. Samo v izjemnih primerih bo celotni naslov IP poslan na Googlov strežnik v ZDA in tam skrajšan. Google bo v imenu operaterja te spletne strani uporabil te podatke za oceno vaše uporabe spletnega mesta, za zbiranje poročil o dejavnostih spletnega mesta in za posredovanje drugih storitev, povezanih z dejavnostmi spletnega mesta in uporabo interneta. Naslov IP, ki ga zagotovi Google Analytics kot del storitve Google Analytics, se ne bo združil z drugimi Googlovimi podatki.

Plugin brskalnika

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo vaše programske opreme brskalnika; vendar upoštevajte, da če to storite, morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani v najboljšem možnem obsegu. Poleg tega lahko Googlu preprečite zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek, in so povezani z vašo uporabo spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP), kot tudi obdelavo teh podatkov s strani Googla s prenosom vtičnika za brskalnik, ki je na voljo pod naslednjo povezavo in namestite: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sl.

Nasprotovanje  zbiranju podatkov

Svoje podatke lahko storitvi Google Analytics preprečite s klikom na spodnjo povezavo. Nastavljen bo piškotek za izključitev, ki preprečujejo zbiranje podatkov ob prihodnjih obiskih na tem spletnem mestu: onemogočite storitev Google Analytics. Več informacij o tem, kako ravnati z uporabniškimi podatki v storitvi Google Analytics, najdete v Googlovem pravilniku o zasebnosti: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sl.

Demografski podatki v storitvi Google Analytics

Na tej spletni strani je uporabljena demografska funkcija storitve Google Analytics. S storitvijo je mogoče izdelati poročila, ki vsebujejo podatke o starosti, spolu in interesih obiskovalcev spletnega mesta. Ti podatki izhajajo iz Googlovega oglaševanja na podlagi zanimanj in iz podatkov obiskovalcev tretjih oseb. Te podatke ni mogoče dodeliti nobeni določeni osebi. To funkcijo lahko kadar koli onemogočite prek nastavitve prikaza oglasov v vašem Google Računu ali na splošno preprečite zbiranje podatkov s strani storitve Google Analytics, kot je opisano v poglavju “Nasprotovanje zbiranju podatkov”.

Google AdWords in Google sledenje konverzijam

Ta spletna stran uporablja Google AdWords. AdWords je spletni oglaševalski program Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Združene države (»Google«).

Kot del programa Google AdWords uporabljamo tako imenovano sledenje konverzijam. Ko kliknete oglas, ki ga postavi Google, je nastavljen piškotek za sledenje konverzijam. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletni brskalnik shrani na uporabniški računalnik. Ti piškotki izgubijo veljavnost po 30 dneh in se ne uporabljajo za osebno identifikacijo uporabnikov. Če uporabnik obišče določene strani te spletne strani in piškotek še ni potekel, Google prepozna, da je uporabnik kliknil na oglas in ga preusmeri na to stran.

Vsak uporabnik storitve Google AdWords prejme drug piškotek. Piškotkov ni mogoče spremljati prek spletnih strani oglaševalcev. Podatki, zbrani s piškotkom za konverzijo, se uporabljajo za ustvarjanje statistike konverzij za oglaševalce v programu AdWords, ki so se odločili za sledenje konverzijam. Strankam je povedano skupno število uporabnikov, ki so kliknili na glas in so bili preusmerjeni na stran za sledenje konverzijam. Vendar pa ne prejemajo informacij, ki osebno identificirajo uporabnike. Če ne želite sodelovati pri sledenju, lahko onemogočite to, tako da zlahka onemogočite piškotek Google Sledenje konverzijam prek svojega brskalnika po uporabniških nastavitvah. V statistiko sledenja konverzijam ne boste vključeni.

Upravitelj spletnega mesta ima legitimen interes za analizo vedenja uporabnikov, da optimizira svojo spletno stran in njegovo oglaševanje.

Več informacij o programu Google AdWords in Googlovem sledenju konverzijam najdete v Googlovem pravilniku o zasebnosti: https://www.google.com/policies/privacy/.

Brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o nastavitvi piškotkov in dovolite piškotke le v posameznih primerih, sprejemanje piškotkov v nekaterih primerih ali običajno izključitev kot tudi omogočiti samodejno brisanje piškotkov ob zapiranju brskalnika. Onemogočanje piškotkov lahko omeji funkcionalnost te spletne strani.

5. Izključitev odgovornosti

Spletne strani so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu portal ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Zavod Biser, lastnik spletnega portala Ženska odločitev, ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti spletnega portala Ženska odločitev.

Vsebine na spletnem portalu so zaščitene z avtorskimi pravicami in objavljenje z dovoljenjem avtorjev. V primeru, da so na portalu Ženska odločitev objavljene informacije ali vsebine, katerih lastnik ste vi in ne želite, da bi bile na razpolago uporabnikom našega portala, vas vljudno prosimo, da nam to pisno sporočite na e-naslov: kontakt@zenskaodlocitev.si s pripisom ODSTRANITEV INFORMACIJE in v najkrajšem možnem času bomo vsebine odstranili iz našega portala.